Palvelut

Näytteenotto-ohjeita

Näytteenotto ja -lähetystarvikkeita voit tilata Tilaukset-sivulta tai sähköpostitse osoitteesta tilaukset@movet.fi

Ulostenäyte

Kerää tuoretta ulostetta n. teelusikallinen/päivä kolmena peräkkäisenä päivänä omiin purkkeihin

Merkitse näytepurkkeihin selkeästi

 • eläimen nimi
 • omistajan nimi
 • näytteenottopäivät

Säilytä näytteet jääkaappilämpötilassa lähetykseen asti (eivät saa jäätyä)

Dermatofyytti-tutkimus

 • Näytteet otetaan puhtaaseen, paperiseen kirjekuoreen. Ei muovipussiin bakteerikasvun estämiseksi.
 • Samaan kirjekuoreen ei saa laittaa paperista lähetettä.
 • Infektioaluetta voi pyyhkiä ensin alkoholiliuoksella bakteerikasvun vähentämiseksi.
 • Harjaa koko eläin puhtaalla hammasharjalla (varsinkin silloin, kun epäillään eläimen kantavan tautia oireettomasti)
 • Nypi lisäksi mahdollisen karvattoman laikun reunalta muutamia huonokuntoisia karvoja niiden kasvusuuntaan
 • Rapsuta mukaan myös mahdollista rupea
 • Jos infektio on kynnessä, voidaan kynnestä lähettää pala laboratorioon suljettuna paperiseen kirjekuoreen

Verinäyte

Suosittelemme verinäytteenottoon vakuuminäyteputkia. Putken sisällä oleva alipaine täyttää sen automaattisesti oikeaan tilavuuteen (musta merkkiviiva tai sininen nuoli putkessa olevassa etikettitarrassa), kun käytät vakuumineuloja ja neulaohjainta. Näyte voidaan ottaa myös ns. avo-ottona, mutta silloin on huolehdittava, että näytettä tulee putkeen oikea määrä.

Muista käännellä putkea rauhallisesti n. 10 kertaa heti näytteenoton jälkeen.

Veriputkien lisäksi tarjoamme näytteenottovälineitä mm. uloste- ja bakteerinäytteiden ottoon. Lisäksi saatavissa on geenitestejä varten poskisoluharjoja, joilla laadukkaan näytteen saa otettua helpommin kuin vanupuikolla.

Näyteenotto-olosuhteet voivat vaikuttaa ratkaisevasti laboratoriotutkimusten suorittamiseen ja tulosten oikeellisuuteen. Väärin otettu näyte voi vaarantaa eläimen terveyden ja/tai pilata näytteen.

Movet Oy ei vastaa virheellisistä näytteistä.

Movetille lähetettyjä, yli jääneitä näytteitä voidaan käyttää tutkimustarkoituksiin, kuten uusien menetelmien kehittämiseen. Näytteiden yksilöiviä tietoja ei koskaan julkaista. Tutkimuskäytön voi erikseen kieltää sähköisellä lähetteellä lähetekohtaisesti.

Näytteet, tutkimuspyynnöt ja tulokset liitetään potilaan tietoihin lähettäjän antamien tietojen perusteella. Movet Oy:n vastuu rajoittuu tutkimusten uudelleen analysointiin, joko samasta tai uudesta näytteestä. Mikäli uuden näytteen toimittaminen ei ole kohtuudella mahdollista, voidaan tutkimukset tapauskohtaisesti jättää veloittamatta. Missään tapauksessa Movet Oy:n vastuu ei ylitä pyydettyjen tutkimusten hintaa, eikä Movet Oy vastaa välillisistä vahingoista miltään osin.

Pikaohje näytteiden kanssa toimimiseen

Ennen näytteenottoa:

Eläimen valmistelu: Verinäytteet otetaan yleensä paaston jälkeen (min. 6 h). Muille esim. bakteerinäytteille omat tarkat ohjeensa laboratoriokäsikirjassa.

Tarkista millaisesta näytteestä tutkimukset voidaan tehdä:

 • Yleisimmät analyysit joko Li-hepariiniplasmasta (vihreä korkki) tai seerumista (punainen korkki), varmista näytteen erottelun tarve
 • Verenkuvamääritykset EDTA-kokoverestä (violetti korkki)
 • Glukoosi erotellusta natriumfluoridiplasmasta (harmaa korkki) tai heti erotellusta Li-hepariiniplasmasta (vihreä korkki). Myös seerumi käy, mutta seisotusaika on huomioitava tuloksia tulkittaessa.
 • Laktaatti natriumfluoridiplasmasta (harmaa korkki)
 • Hyytymisaikamääritykset natriumsitraattiplasmasta (sininen korkki): putki on täytettävä tarkasti tasan merkkiviivaan
 • Putkenvalintataulukosta voit nopeasti tarkistaa mikä putki tutkimuksille käy. Putkenvalintataulukko löytyy laboratoriokäsikirjasta.
 • Bakteerinäytteet asianmukaiseen kuljetusputkeen, jotta näyte säilyy kuljetuksen ajan
 • Viljelyyn tulevat virtsanäytteet joko Uricultilla, culture-putkessa tai lisäaineettomassa erotteluputkessa, ei Urine Stabilur -putkessa
 • Virtsan sedimenttiin ja kemiallisiin määrityksiin mieluiten Urine Stabilur -putkessa (sisältää säilöntäainetta)
 • Geenitesteihin käy tutkimuksesta riippuen EDTA-kokoveri tai poskisolunäyte
 • Virus-PCR-tutkimuksiin (herpes, clamydia ym.) nukkatikkunäyte
 • Trakealimanäytteet lasille levitettynä ja kuivattuna tai EDTA-putkessa (viljelyä varten seerumiputkeen)

Näytteenoton jälkeen:

 • Tarkista tarvitseeko verinäyte erotella ennen lähetystä. Erottelu parantaa näytteen säilyvyyttä. Magnesiumin, kaliumin ja fosfaatin sekä NEFAn, butyraatin, ACTHn ja iPTHn määrittämistä varten seerumi tai plasma on eroteltava ennen lähetystä
 • Kovilla pakkasilla pyri estämään näytteen jäätyminen lähetyksen aikana lisäeristeillä
 • Helteellä huolehdi, ettei näyte pääse lämpenemään liikaa

Näytteenkäsittelystä:

Li-hepariiniputki (vihreä korkki): solut sentrifugoidaan putken pohjaan tai annetaan laskeutua putken pohjalle (puolesta tunnista tuntiin). Solujen päälle erottunut plasma pipetoidaan esim. muovisella pasteurpipetillä erotteluputkeen. Seerumiputkissa (punainen korkki) hyytymän annetaan muodostua 30–60 minuuttia ja se työnnetään putken pohjalle (esim. pasteur-pipetillä). Solut sentrifugoidaan putken pohjaan tai annetaan laskeutua putken pohjalle (puolesta tunnista tuntiin). Solujen päälle erottunut seerumi pipetoidaan esim. muovisella pasteurpipetillä erotteluputkeen.

Glukoosimääritykset tehdään natriumfluoridiputkesta (harmaa korkki) tai vaihtoehtoisesti heti erotellusta Li-hepariiniplasmasta tai seerumista. Putki sentrifugoidaan mahdollisimman pian näytteenoton jälkeen. Solujen päälle erottunut plasma pipetoidaan esim. muovisella pasteurpipetillä erotteluputkeen. Plasman tai seerumin erottelu soluista on ensiarvoisen tärkeää luotettavan tuloksen saamiseksi. Myös laktaattimääritykset tehdään natriumfluoridiputkesta.

Hyytymisaikamääritykset voidaan tehdä vain natriumsitraattiputkesta (sininen korkki), joka on täytetty tasan merkkiviivaan, ja verenkuvamääritykset erottelemattomasta EDTA-putkesta (violetti korkki).

Näytteitä pitää säilyttää sentrifugoinnin tai erottelun jälkeen jääkaapissa ennen postitusta tai laboratorioon toimittamista.

Jos käytössäsi ei ole sentrifuugia, voit lähettää näytteet sellaisenaan, sentrifugoimme ne puolestasi. Glukoosin, magnesiumin, kaliumin ja fosfaatin sekä suoran ACTH:n ja PTH:n määrittämistä varten seerumi tai plasma on eroteltava mahdollisimman pian näytteenoton jälkeen.

Tarkempia ohjeita näytteenottoon ja -käsittelyyn löytyy laboratoriokäsikirjastamme.