Laboratoriokäsikirja

Näytteenotto-ohjeet

Takaisin hakutuloksiin

Bakteeriviljelynäytteenotto

Huolellisesti ja puhtaasti otettu näyte on oleellinen tulosten oikeellisuuden kannalta. Mitä useampia bakteereita näytteeseen tulee, sitä suurempi riski todellisella infektion aiheuttajalla on peittyä kontaminaatiokasvun alle. Tällöin myöskään herkkyysmäärityksen tulos ei kuvaa antibioottien tehoa oikeaa taudinaiheuttajaa kohtaan. Huomioi, että runsaan sekaflooran vuoksi nielu- ja sieraineritteet koiralla ja kissalla, samoin kuin hevosen trakealimanäyte yksinkertaisella katetrilla otettuna, ovat harvoin diagnostisia. Myös vapaasti lasketun virtsanäytteen bakteeriston tulkitseminen on diagnostisesti epävarmaa.

Mainitse lähetteessä näytteenottokohta, mahdollinen antimikrobilääkitys, infektion työdiagnoosi ja mahdollinen bakteerilajiepäily. Mahdollisimman tarkat esitiedot auttavat laboratoriota löytämään todelliset taudinaiheuttajat.

Näyte säilytetään viileässä ja toimitetaan laboratorioon mahdollisimman nopeasti.  Näyte säilyy 3 vrk näytteenotosta. Arvioimme analyysikelpoisuutta tapauskohtaisesti, jos näyte on otettu muuhun kuin ohjeidemme mukaiseen kuljetusputkeen tai näytteen säilyvyysaika on ylittynyt.

Myös anaerobibakteerit säilyvät bakteerinäytteenotto- ja -kuljetusputkissa (geeli, M40™ Transystem). Näyte voidaan ottaa myös ilmattomaan ruiskuun tai anaerobiampulliin, jos infektionaihettajaksi epäillään ensisijaisesti obligatorisesti anaerobia bakteeria.

 • Iho ja limakalvot
  • Poista mahdollinen kuivunut erite/kudos. Puhdista märkäinen alue huolella steriiliin fysiologiseen keittosuolaliuokseen kostutetulla steriilillä sidetaitoksella. Ota näyte hankaamalla näytteenottotikkua tai steriiliä vanupuikkoa infektiopesäkkeen pohjalla varoen kontaminoimasta tikkua ihon normaaliflooralla. Sulje näytetikku bakteerikuljetusputkeen (geeli, M40™ Transystem).
 • Korva
  • Ota näyte pyöräyttämällä näytteenottotikkua tai steriiliä vanupuikkoa korvakäytävässä ja sulje tikku bakteerikuljetusputkeen (geeli, M40™ Transystem). Tarvittaessa ota erilliset näytteet molemmista korvista. Näytteille riittää yksi lähete.
 • Silmän sidekalvo
  • Puhdista ylimääräinen märkäerite steriiliin fysiologiseen keittosuolaliuokseen kostutetulla steriilillä sidetaitoksella tai pumpulipuikolla. Ota näyte fysiologiseen suolaliuokseen kastetulla näytteenottotikulla tai steriilillä vanupuikolla varoen koskemasta luomien ihoa. Sulje näytetikku bakteerikuljetusputkeen (geeli, M40™ Transystem).
 • Virtsa
  • Ota näyte mahdollisimman puhtaasta keskivirtsasta tai mieluiten punktoimalla. Lähetä koko virtsa Urine CCM/cultureputkessa tai kylmälähetyksenä lisäaineettomassa putkessa. Virtsanäyte voidaan lähettää myös Uricultille tai maljalle viljeltynä.

Huom. Laboratoriomme turvatason ja lainsäädännön mukaisesti voimme viljellä ja tunnistaa STM:n asetuksen 748/2020, biologinen tekijä luokitus 1–2 mukaisia bakteereja ja sieniä.

Päivitetty: 7.7.2023