Laatu

Tarjoamme laadukasta laboratoriotoimintaa

Movet tuottaa yritys- ja yksityisasiakkaille kokonaisvaltaista korkealaatuista eläindiagnostiikkapalvelua, jossa näkyvät työn laatu, aikataulujen pitävyys sekä palvelualttius, yhteistyökyky ja aloitteellisuus toiminnan kehittämiseen. Henkilöstön korkea ammatillinen osaaminen sekä vahva sitoutuminen työhönsä ovat laadukkaan toimintamme ydin. Movet pyrkii toimimaan joustavasti, mutta laatuvaatimuksensa täyttäen.

Movet on osa IDEXX Laboratories -konsernia, jonka laadunvarmistusperiaatteita toteutamme toiminnassamme.

Toimimme testauslaboratoriona ISO 17025-standardin mukaisesti. Laboratoriomme FINAS-akkreditointitunnus on T311 ja voimassaoleva pätevyysalue löytyy FINAS-akkreditointipalvelun sivulta.

Käytämme laatukriteerimme täyttäviä yhteistyölaboratorioita tiettyjen tutkimusten, kuten geenitestien, analytiikassa. Laboratoriokäsikirjassa on ilmoitettu, mikäli tutkimus tehdään yhteistyölaboratoriossa.

Olemme Ruokaviraston hyväksymä ja rekisteröimä laboratorio (Rekisteriote). Toimimme yhteistyössä viranomaisten kanssa ja toimitamme heille lain edellyttämiä tutkimustietoja.

Kliinisen kemian tutkimuksemme perustuvat kansainvälisen kattojärjestön (IFCC) suosittelemiin menetelmiin. Varmistamme tutkimustulosten paikkansapitävyyden päivittäin tarkistamalla analyyseissa käytettävien reagenssien ja laitteiden toimivuuden sisäisillä kontrolliajoilla.

Osallistumme aktiivisesti valtakunnallisiin ja kansainvälisiin laaduntarkkailukierroksiin laadunhallintajärjestelmämme mukaisesti.

  • Palveleva laboratorio

  • Sieltä saat tuoreinta tietoa ja uusimmat kuulumisemme.

    Liity joukkoomme

  • Asiakkaamme kertovat:

    "Helppo ja nopea sähköisen lähetteen tekeminen. Vastauksista saa s-postiin ilmoituksen, joka on loistavaa!! Erittäin hyvää palvelua!!"