Laatu

Tarjoamme laadukasta laboratoriotoimintaa

Movet tuottaa yritys- ja yksityisasiakkaille kokonaisvaltaista korkealaatuista eläindiagnostiikkapalvelua, jossa näkyvät työn laatu, aikataulujen pitävyys sekä palvelualttius, yhteistyökyky ja aloitteellisuus toiminnan kehittämiseen. Henkilöstön korkea ammatillinen osaaminen sekä vahva sitoutuminen työhönsä ovat laadukkaan toimintamme ydin. Movet pyrkii toimimaan joustavasti, mutta laatuvaatimuksensa täyttäen.

Toimimme testauslaboratoriona ISO 17025-standardin mukaisesti. Laboratoriomme FINAS-akkreditointitunnus on T311 pätevyysalueena salmonella, toteaminen tuotantoeläimistä ja ympäristöstä (ISO 6579-1:2017).

Käytämme laatukriteerimme täyttäviä yhteistyölaboratorioita tiettyjen tutkimusten, kuten geenitestien, analytiikassa. Laboratoriokäsikirjassa on ilmoitettu, mikäli tutkimus tehdään yhteistyölaboratoriossa.

Olemme Ruokaviraston hyväksymä (Salmonella ISO 6579-1:2017) ja rekisteröimä laboratorio (Rekisteriote vastustettavien eläintautien menetelmistä). Toimimme yhteistyössä viranomaisten kanssa ja toimitamme heille lain edellyttämiä tutkimustietoja.

Kliinisen kemian tutkimuksemme perustuvat kansainvälisen kattojärjestön (IFCC) suosittelemiin menetelmiin. Varmistamme tutkimustulosten paikkansapitävyyden päivittäin tarkistamalla analyyseissa käytettävien reagenssien ja laitteiden toimivuuden sisäisillä kontrolliajoilla.

Osallistumme aktiivisesti valtakunnallisiin ja kansainvälisiin laaduntarkkailukierroksiin laadunhallintajärjestelmämme mukaisesti.

Vuoden 2019 laaduntarkkailukierrokset

 • Daytrol (kliininen kemia) organisoija Labquality
 • Mastitis bovine (mastiitti-PCR ja viljely) organisoija Vetqas APHA
 • Endokrinologia organisoija European society of veterinary endocrinology (ESVE)
 • Brucella canis (SAT/RSA) organisoija Vetqas APHA
 • Proficiency testing  trial for food microbiology, organisoija Eurofins Food&Feed Testing Norway
 • Salmonella in animal feed (eristys ja tunnistus) organisoija Vetqas APHA
 • Neospora caninum (ELISA) organisoija Vetqas APHA

Vuoden 2018 laaduntarkkailukierrokset

 • Labqualityn Daytrol -laaduntarkkailukierros (kliininen kemia)
 • Small animal microbiology, organisoija VetQAS -laaduntarkkailukierros (mikrobiologia)
 • Mastitis bovine organisoija VetQAS -laaduntarkkailukierros (mastiitti-PCR ja viljelyn)
 • SVA:n organisoimalle 11th Skandinavian inter laboratory comparison study on detection of Salmonella in material from animal production 2018 -laaduntarkkailukierros (tuotantoeläin salmonella).
 • European society of veterinary endocrinology (ESVE)-laaduntarkkailukierros (endokrinologia).
 • Eviran organisoimalle Faecal egg count (McMaster) proficiency test -laaduntarkkailukierros (ulostetutkimukset)
 • Kaikkien kierrosten osalta tulokset olivat hyväksyttäviä (hyviä tai erinomaisia).

 Vuoden 2017 laaduntarkkailukierrokset:

 • Labqualityn Daytrol ja Perusverenkuva, eläimet -laaduntarkkailukierrokset (kliininen kemia ja hematologia).
 • Small animal microbiology, organisoija VetQAS -laaduntarkkailukierros (mikrobiologia)
 • Mastitis bovine organisoija VetQAS -laaduntarkkailukierros (Mastiitti-PCR ja viljely)
 • SVA:n organisoima 10th Skandinavian inter laboratory comparison study on detection of Salmonella in material from animal production 2017 -laaduntarkkailukierros (salmonella)
 • Eviran organisoimalle Faecal egg count (McMaster) proficiency test -laaduntarkkailukierros (ulostetutkimukset)
 • Kaikkien kierrosten osalta tulokset olivat hyväksyttäviä (hyviä tai erinomaisia).