Laboratoriokäsikirja

Tutkimukset aakkosjärjestyksessä

Takaisin hakutuloksiin

Veriparasiitit (Babesia, Anaplasma) (mikroskopointi)

Veressä esiintyviä parasiittejä on mahdollista tunnistaa sivelyvalmisteesta, mutta spesifiset PCR- ja vasta-ainetutkimukset ovat tarkempia ja luotettavampia vaihtoehtoja. Parasiittien määrä verenkierrossa voi tietyssä vaiheessa infektiota olla niin vähäinen, ettei levitteeseen ole mahdollista saada riittävästi tunnistettavia rakenteita, jolloin tulos on virheellisesti negatiivinen.
On tärkeää, että näytteen mukana toimitetaan kattavat potilastiedot. Oleellisia tietoja ovat erityisesti epäily mahdollisesta infektiosta, ulkomailla käynnit, astutukset ja muut kontaktit, joissa infektoituminen olisi voinut tapahtua.
Sivelyvalmisteesta voidaan tunnistaa anaplasmojen ja babesioiden lisäksi mm. ehrlichiaan, theileriaan sekä tiettyihin mycoplasmalajeihin viittaavia löydöksiä. Negatiivinen tulos ei kuitenkaan koskaan pois-sulje infektiota.

Ilmoitettavista eläintaudeista on ilmoitusvelvollisuus laboratoriolla, eläinlääkärillä ja omistajalla. Lisätietoja Ruokaviraston sivuilta.

Vastausaika:

4–6 arkipäivää (yhteistyössä IDEXX-laboratorion kanssa)

Näytetyyppi:

EDTA-kokoveri ja sivelyvalmisteet (2–4 kpl). Jotta sivelyvalmisteista tulee laadultaan riittävän hyviä, tulee ne tehdä viimeistään kahden tunnin kuluttua näytteenotosta. Sivelyt voidaan tehdä myös antikoagulantittomasta verestä, jolloin voidaan välttää EDTA:n värjäysartefaktaa lisäävä vaikutus.
Anaplasma-epäilyissä: Näytteenotto kaulalaskimosta tai muusta isosta suonesta. Mikäli kyseessä on post mortem tutkimus, suositellaan näytteenottoa perifeerisesta suonesta. Mainitse lähetteellä, että kyseessä on anaplasma-epäily. Kiinnitä erityistä tarkkuutta lasien puhtauteen luotettavien tulosten saamiseksi.
Babesia-epäilyissä: Näytteenotto kapillaarisuonesta. Mainitse lähetteellä että kyseessä on babesia-epäily.

Näytteenotto-ohjeet: Verisively (verisolujen morfologia ja veriparasiitit)>>

Menetelmä:

MGG-värjäys ja mikroskopointi. Tunnistetut veriparasiitit ilmoitetaan. Ei patologin lausuntoa.

Päivitetty: 11.12.2023