Laboratoriokäsikirja

Tutkimukset aakkosjärjestyksessä

Takaisin hakutuloksiin

PT (protrombiiniaika, hyytymisaika) (Nasitr)

Protrombiiniaika on herkkä K-vitamiinista riippuville hyytymistekijöille (II, VII ja X) sekä K-vitamiinin puutteessa syntyville veren proteiineille (PIVKA), ja kumariiniyhdisteille (varfariini). Testissä vereen lisätään kaikki muut hyytymistekijät paitsi protrombiini (tekijä II), jolloin hyytymiseen vaikuttaa pelkästään tutkittavassa näytteessä oleva protrombiini.

Vastausaika:

Näytteensaapumispäivänä

Näytetyyppi:

0,5 ml eroteltua Na-sitraattiplasma (3,2 %). Näytteenotossa putki tulee täyttää tasan merkkiviivaan tai -nuoleen! Näyte säilyy 2 vrk. Näyte säilytetään jääkaapissa lähettämiseen saakka. Hemolyysi häiritsee määritystä (aktivoi hyytymistekijöitä).

Menetelmä:

Manuaalinen hyytymisajan mittaaminen

Viitearvot:

  • alle 20 sekuntia

Tulkinta:

Lievästi pidentyneet ajat (40–60 sekuntia)

  • K-vitamiinin puute
    • imeytymishäiriö
    • maksavaurio

Huomattavasti pidentyneet ajat (yli 180 sekuntia)

  • rotanmyrkkymyrkytys (varfariini)

Lähteet:

Eläinlääketieteellisiä laboratoriotutkimusmenetelmiä, HY 1999
Sandholm, Järvinen, Yksinkertaisia laboratoriotutkimusmenetelmiä, 1990

Päivitetty: 3.5.2022