Laboratoriokäsikirja

Tutkimukset aakkosjärjestyksessä

Takaisin hakutuloksiin

Natrium (Na) (S/HP)

Natrium on tärkein solunulkoisen tilan kationi ja se osallistuu monien aineiden kuljetukseen solujen sisälle. Sillä on keskeinen rooli elimistön nestetasapainon säätelyssä. Suurin osa ylimääräisestä natriumista poistetaan munuaisten kautta ja munuaisilla onkin erittäin suuri kyky vaihdella natriumin eritysnopeutta. Voimakkaassa natriumin puutteessa eritys voi olla lähes olematonta ja, jos sitä on ylimäärin, se suodattuu glomeruluksissa ja resorboituu suurimmaksi osaksi tubuluksissa.

Vastausaika:

Näytteensaapumispäivänä

Näytetyyppi:

Seerumi tai Li-hepariiniplasma 0,3 ml. Eroteltu näyte säilyy huoneenlämmössä ja jääkaapissa 14 vrk ja pakastettuna -20 °C vähintään 3 kk. Lievä hemolyysi, ikteria tai lipemia eivät häiritse määritystä.

Menetelmä:

Epäsuora potentiometrinen mittaus (IMT) (FES).

Viitearvot:

 • koira 142–157 mmol/l
 • kissa 145–158 mmol/l
 • hevonen 133–147 mmol/l
 • nauta 135–148 mmol/l

Tulkinta:

Seerumin ja muun ekstrasellulaarinesteen natriumpitoisuus on jotakuinkin sama. Seerumin natriumpitoisuuden tulkinta vaatii siten käsitystä verivolyymistä, muun ekstrasellulaarinesteen määrästä ja elimistön kokonaisvesimäärästä.

Suurentuneet pitoisuudet

 • kuivumisen yhteydessä
  • veden puute
  • läähätys
  • hyperventilaatio
  • kuume
  • hypotalamuksen toimintahäiriöstä aiheutunut janontunteen puute
  • diabetes insipidus
 • hyperosmoottiset tilat
  • ripuli
  • diureesi
  • sekvestraatio
 • elimistön natriumylimäärä
  • suolamyrkytys
  • liiallinen infuusio
  • hyperaldosteronismin aiheuttama erityksen vähentyminen
  • voimakas rasitus (ratsu- ja ravihevoset, vinttikoirat)

Pienentyneet pitoisuudet

 • natriumin menetys on suhteellisesti suurempi kuin veden menetys joko ruuansulatuskanavan kautta
  • oksentelu
  • ripuli
  • voimakas syljeneritys
  • koiran piiskamatoinfektio
 • tai munuaisten kautta
  • diureesi
  • ketonuriat
  • nefropatiat
  • lisämunuaisen kuoren vajaatoiminta
 • ylimääräinen nestekertymä erilaisissa turvotustiloissa
  • sydämen vajaatoiminta
  • maksakirroosi
  • nefroottinen syndrooma
 • ylimääräinen nestekertymä ilman turvotusta
  • hypotoninen nesteytys
  • antidiureettisen hormonin toimintahäiriöt
 • hyperglykemia
  • veden siirtyminen intrasellulaaritilasta ekstrasellulaaritilaan
 • akuutti lihasvaurio
 • uroperitoneum

Päivitetty: 28.4.2022