Laboratoriokäsikirja

Tutkimukset aakkosjärjestyksessä

Takaisin hakutuloksiin

Laadukkaat tulokset laadukkaista verinäytteistä

Preanalytiikka – Asiakkaan rooli laadukkaiden tulosten saavuttamisessa

Laboratoriotutkimusten preanalyyttinen vaihe kattaa kaikki toiminnot ennen näytteen varsinaista analysointia. Se on myös näytteen elinkaaren kriittisin vaihe, sillä sen aikana tapahtuneet virheet vaikuttavat suoraan tulosten luotettavuuteen, ja voivat jopa estää näytteen analysoinnin kokonaan. Laboratorion vastuulla on varmistaa tulosten luotettavuus siltä osin kuin se on laboratorion hallittavissa. Koska asiakkaat ottavat näytteet, huolehtii Movet preanalyyttisen vaiheen osalta asiakkailleen mahdollisimman kattavat ohjeet, ja tarjoaa apua asiakaspalvelun kautta. Movet vastaa analyyttisen ja post-analyyttisen vaiheen aikana mittaustasojen oikeellisuudesta ja näytteiden ja tulosten laadukkaasta käsittelystä laboratoriossa. Analyyttisen laadun varmistamiseksi osallistumme sisäisille ja ulkoisille laaduntarkkailukierroksille.

Huomioi nämä, niin saat analyysiin mahdollisimman laadukkaat verinäytteet:

 • Lähetteen tekeminen ja tutkimusten valitseminen
  • Varmista tutkimusten tiedoista mitä näytteitä pyydettyjen analyysien tekemiseen tarvitaan
  • Varmista onko tarvetta paastottaa potilasta tai huomioida esimerkiksi lääkityksiä
  • Näytetyyppien lyhenteiden selitykset>>
  • Tarkemmat analyysikohtaiset näytevaatimukset löydät laboratoriokäsikirjasta sekä lähetettä tehdessäsi laboratoriopalvelusta
 • Potilaan valmistelu (veri)näytteenottoa varten
  • Varmista että potilas on valmis näytteenottoon (paasto, lääkitykset, rasitus jne)
  • Aja karvat näytteenottoalueelta
  • Desinfioi näytteenottoalue ja varmista, että iho on kuivunut ennen näytteen ottamista
  • Huomioi, että lääkeaineet ja nesteytys voivat vaikuttaa tuloksiin
   • Nesteytys tulee keskeyttää 15 min ennen näytteenottoa
   • Näyte suositellaan ottamaan eri raajasta tai vähintään infuusiokohdan alapuolelta
  • Käytä staasia vain sen verran kuin se on suonen löytämiseksi tarpeen (max 1 min)
 • Potilaan tunnistaminen ja putkien/näytteenottovälineiden merkitseminen
  • Merkitse näyteputket valmiiksi jo ennen näytteenottoa sekaannusten välttämiseksi
  • Lue mikrosiru tai varmista muuten että eläimen, lähetteen ja putkien tiedot täsmäävät
 • Varsinainen (veri)näytteenotto vakuumi- tai avotekniikalla
  • Hemolyysin välttämiseen löydät vinkkejä täältä>>
  • Täytä putket seuraavassa järjestyksessä:
   1. Mahdolliset veriviljelyt
   2. Sitraatti
   3. Seerumi
   4. Hepariini
   5. EDTA
   6. Fluoridi
  • Huomioi putken oikea täyttötilavuus
  • Muista sekoittaa putket varovasti kääntelemällä 8—10 kertaa heti näytteenoton jälkeen
 • Näytteen esikäsittely ja  laadun tarkistaminen
  • Erottele seerumi (anna hyytyä 30 min) ja Li-hepariiniplasma: sentrifugoi (n. 10 min, 2000 G)
  • Siirrä seerumi/plasma erotteluputkeen
   • Merkitse potilaan tietojen lisäksi myös näytetyyppi erotteluputkeen
   • Mahdollisen hemolyysin, ikterian ja lipemian vaikutukset eri analyyseihin sekä näytteiden analyysikohtaiset säilyvyydet voit tarkistaa laboratoriokäsikirjasta
   • Jos mitään lisäaineettomia putkia ei ole käytettävissä, voi näytteen yleensä erotella myös seerumiputkeen (ei PT, APTT tai fibrinogeenimäärityksiin)
  • Varmista ettei EDTA-kokoveressä ole hyytymiä
 • Näytteen säilytys ja toimittaminen laboratorioon
  • Säilytä näytteet jääkaapissa (objektilasit huoneenlämmössä kosteuden tiivistymisen välttämiseksi) tai tarvittavista analyyseistä riippuen pakastettuina
  • Noudata pakkaus- ja toimitusohjeita

Lähteet:

Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) Procedure for the Collection of Diagnostic Blood Specimens by Venipuncture. Approved Standard – Fifth Edition. Wayne, PA: Clinical and Laboratory Standards Institute; 2007. CLSI document H3-A5.
Dunder Ulla. Mitä on preanalytiikka ja miksi siitä puhumme? 2017. Luentomoniste. Islab Itä-Suomen Laboratoriokeskuksen Liikelaitoskuntayhtymä.
Preanalyyttisten poikkeamien systemaattinen kirjaaminen ja käyttäjäkokemukset poikkeamien kirjaussovelluksesta Fimlab Laboratoriot Oy:ssä. FM Kati Pura, Lisensiaattityö, Itä-Suomen Yliopisto, Kliininen Kemia. Tammikuu 2021.
Frey Saila. Verinäytteen preanalytiikka eläinklinikalla. Perehdytysopas. Metropolia Ammattikorkeakoulu, Bioanalyytikko AMK, Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma. Opinnäytetyö. 5.5.2019
Quality Starts In The Clinic. A Best Practice Guide for Sample Collection. IDEXX Laboratories.
Forsbacka Sanna. Sairaanhoitajien laskimoverinäytteenoton preanalyyttisen osaamisen kehittäminen. Turun Ammattikorkeakoulu, Sosiaali-ja terveysalan ylempi ammattikorkeatutkinto, Kliininen asiantuntijuus. Opinnäytetyö. Kevät 2018.

Päivitetty: 7.9.2022