Matokatsaus

Laboratorieundersökning av maskägg

Snabbt och enkelt! Samla färsk träck och ta sändningen till Post.
Resultater snabbt via e-post.

Behovet av parasitbehandling av vuxna hästar bedöms enligt rekommendationer t.ex på grund av träckundersökning. Maskundersökning är en viktig studie för riktad parasitbehandling i enlighet med rekommendationer*. Resultatet av undersökningen kan användas för att välja rätt produkt, rikta in behandling effektivt och kontrollera den valda produktens effektiviteten efter behandlingen.

Matokatsaus sälgs via återförsäljare. Analyserande laboratorium Movet.

Instruktioner för maskägg laboratorieundersökning

Movet ansvarar för undersöknings kvalitet, om provtagning, lagring och transport har utförts i enlighet med Movet instruktioner. Movet Oy:s ansvar är begränsat till att omanalysera studien, antingen från samma eller ett nytt prov. Movet ansvarar inte för följdskador.

* Källa: SEP ry, 2016. Rekommendation för parasitkontroll för hästar av Finlands veterinärpraktiker r

Ytterligare information om undersökning

Modifierad McMaster (kvantitativ) metod för undersökning av strongyle-typ maskägg (Strongylus-, Trichostrongylus-, Triodontophorus– och Cyathostominae rundmaskar). 

Undersökningen upptäckar också

Enhet: epg (eggs per gram in faeces)

Dessutom observeras provet visuellt för springmask och segmenten av bandmask.