Arkisto

Kliinisen kemian laitekantamme uudistuu 19.7.2021

Kliinisen kemian laitekantamme uudistuu nopeampaan ja tehokkaampaan 19.7.2021. Sen jälkeen tehtyjen lähetteiden tutkimuspyynnöt analysoidaan uudella laitteella. Uudistuksen myötä suosittelemme huomioimaan muutokset yksittäisten tutkimusten vastaustapaan sekä soveltuviin näytetyyppeihin. Tarkemmat tiedot näet alta:

 • AFOS (alkalinen fosfataasi): Mittausalueen alle jäävät tulokset (<10,00 U/l) vastataan jatkossa numeerisena arvona 10 U/l
 • Kreatiniini: Mittausalueen alle jäävät tulokset (<9,00 umol/l) vastataan jatkossa numeerisena arvona 9 umol/l

 

 • Bilirubiini, kokonais: Mittausalueen alle jäävät tulokset (<3,00 umol/l) vastataan jatkossa numeerisena arvona 3 umol/l
 • Bilirubiini, konjugoitu: Mittausalueen alle jäävät tulokset (<1,00 umol/l) vastataan jatkossa numeerisena arvona 0,9 umol/l
 • CRP (C-reaktiivinen proteiini, koira): Mittausalueen alle jäävät tulokset (<5,00 mg/l) vastataan jatkossa numeerisena arvona 5 mg/l
 • Urea: EDTA-plasma ei käy näytteeksi. Näytetyyppi: Seerumi tai Li-hepariiniplasma
 • ALAT (alaniiniaminotransferaasi): Ei muutoksia
 • ASAT (aspartaattiaminotransferaasi): Ei muutoksia
 • Kalsium (Ca): Ei muutoksia
 • CK (kreatiinikinaasi): Ei muutoksia
 • Kloridi (Cl): Ei muutoksia
 • Rauta (Fe): Ei muutoksia
 • Kalium (K): Ei muutoksia
 • Magnesium (Mg): Ei muutoksia
 • Natrium (Na): Ei muutoksia
 • Fosfaatti (Pi): Ei muutoksia

Päivitetty: 30.7.2021