Laboratoriokäsikirja

Tutkimukset aakkosjärjestyksessä

Takaisin hakutuloksiin

SDMA (symmetrinen dimetyyliarginiini) (IDEXX SDMA®) koira, kissa, hevonen) (S/HP/EP)

Tutkimusta voidaan käyttää osana munuaisten vajaatoiminnan ja toimintahäiriön diagnosointia. Kohonneiden pitoisuuksien on näytetty korreloivan heikentyneen munuaisten toimintakyvyn kanssa useilla lajeilla (mm. kissa, koira, ihminen).

SDMA poistuu miltei kokonaan munuaisten kautta ja sen pitoisuusmuutosten on todettu korreloivan hyvin glomerusten suodatusnopeuden kanssa (glomerus filtration rate= GFR). GFR-mittausta käytetään humaanilääketieteessä niin sanottuna kultaisena standardina arvioitaessa munuaisten toimintaa. Eläinlääketieteeseen mittaustapa ei käytännön syistä kuitenkaan sovellu.

SDMA-pitoisuuden on todettu nousevan hieman ennen kuin munuaisten toimintahäiriö näkyy kreatiniini-arvossa. SDMA-arvoon ei vaikuta eläimen lihasmassa, muut sairaudet, eivätkä mahdolliset lääkitykset, mikäli ne eivät vaikuta munuaisten suodatusnopeuteen.  Arvioitaessa munuaisten toimintaa, tulisi virtsasta ja verestä tutkia myös muut munuaistentoimintaa mittaavat markkerit. Tulosten tulkinnassa tulee huomioida eläimen nestetasapaino tai mahdollinen bakteeri-infektio. Näin saadaan paras mahdollinen kuva munuaisten toimintakyvystä sekä mahdollisesta toimintahäiriön syystä. Tulokset tulee aina suhteuttaa kliinisiin oireisiin.

Vastausaika:

Näytteensaapumispäivänä

Näytetyyppi:

Seerumi, EDTA- tai Li-hepariiniplasma 0,5 ml. Näyte säilyy huoneenlämmössä 4 vrk ja jääkaapissa 14 vrk ja pakastettuna 1 kk. Hemolyysi häiritsee määritystä. Lievä lipemia ei häiritse määritystä.

Menetelmä:

EIA (IDEXX SDMA®) (ennen ELISA, muuttunut 6.6.2022)

Viitearvot:

  • koira 0–14 ug/dl
    • pennut 0–16 µg/dl
  • kissa 0–14 ug/dl
  • hevonen 0–14 ug/dl

ennen:

  • kissa, koira < 15 ug/dl (muuttunut 6.6.2022)

Hieman kohonneita SDMA-tuloksia tavataan myös yksittäisillä roduilla, kuten vinttikoirilla.

Lähteet:

www.idexx.fi/sdma

Treatment Recommendations for CDK in dog (2015). International Renal Interest Society. (http://www.iris-kidney.com/guidelines/recommendations.html)

IRIS Staging of CDK (modified 2015). International Renal Interest Society. (http://www.iris-kidney.com/guidelines/staging.html)

Hall JA, Yerramilli M, Obare E, Yerramilli M, Almes K, Jewell DE. Serum Concentrations of Symmetric Dimethylarginine and Creatinine in Dogs with Naturally Occurring Chronic Kidney Disease. Journal of Veterinary Internal Medicine. 2016;30(3):794-802. doi:10.1111/jvim.13942.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4913574/

Nabity MB, Lees GE, Boggess MM, et al. Symmetric Dimethylarginine Assay Validation, Stability, and Evaluation as a Marker for the Early Detection of Chronic Kidney Disease in Dogs. Journal of Veterinary Internal Medicine. 2015;29(4):1036-1044. doi:10.1111/jvim.12835.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4895368/

Movet Oy, 2016. Munuaisvaurion uusia merkkiaineita.

Päivitetty: 16.6.2022