Laboratoriokäsikirja

Tutkimukset aakkosjärjestyksessä

Takaisin hakutuloksiin

SDH (sorbitolidehydrogenaasi) (S/HP! kylmälähetys)

Sorbitolidehydrogenaasia esiintyy pääasiassa maksassa ja pieninä määrinä esimerkiksi munuaisissa. Sorbitolidehydrogenaasi katalysoi molempiin suuntiin tapahtuvaa hapetus-pelkistys -reaktiota fruktoosin, sorbitolin ja NADPH:n välillä.

Maksasairauksissa se on spesifinen indikaattori melkein kaikilla eläinlajeilla. Sorbitolidehydrogenaasin nousu voi johtua primaarista tai sekundaarisesta maksasairaudesta. Pitoisuuden nousu voidaan todeta jo 24 tunnin kuluessa maksavauriosta. Sorbitolidehydrogenaasin on todettu olevan spesifisempi markkeri hevosilla ja naudoilla kuin alaniiniaminotransferaasin (ALAT). SDH  entsyymiaktiivisuus lisääntyy huomattavasti akuuteissa maksasairauksissa sekä maksan soluvaurioissa. Lyhyen puoliintumisajan vuoksi SDH on käyttökelpoinen markkeri arvioitaessa maksavaurion etenemistä. SDH-pitoisuus palautuu yleensä normaaliin arvoon 4 vrk kuluessa. SDH-entsyymiaktiivisuus ei yleensä lisäänny kroonisessa maksasairaudessa.

SDH:n puoliintumisaika on elimistössä lyhyt. Hevosilla ja naudoilla puoliintumisaika näytteessä on 12-24 tuntia, koirilla viisi tuntia ja kissoilla neljä tuntia.

Vastausaika:

Näytteen saapumispäivänä.

Näytetyyppi:

Seerumi tai Li-hepariiniplasma 0,5ml.  Näyte erotellaan mahdollisimman pian näytteenoton jälkeen ja toimitetaan laboratorioon kylmälähetyksenä. Näytteen säilyvyys 2 vrk kylmässä ja n. 1 viikon -20 asteessa. Lievä hemolyysi ei häiritse määritystä.

Viitearvot:

  • Hevonen < 10 U/l
  • Nauta < 50 U/l
  • Koira < 20 U/l
  • Kissa < 20 U/l

Menetelmä:

Entsymaattinen määritys.

Tulkinta:

Suurentuneet pitoisuudet

  • Maksasairaudet:
    • Soluvaurioiden seurauksena entsyymiä pääsee verenkiertoon

Lähteet:

Horney BS, Honor DJ, MacKenzie A, Burton S. Stability of sorbitol dehydrogenase activity in bovine and equine sera. Vet Clin Pathol. 1993;22(1):5-9.
Cornell University College of Veterinary Medicine. ECLINPATH leave the text book. SDH. Saatavilla: http://www.eclinpath.com/chemistry/liver/liver-injury/sorbitol-dehydrogenase/. Viitattu: 4.6.2019
Cornell University College of Veterinary Medicine. ECLINPATH leave the text book. Liver injury. Saatavilla: http://eclinpath.com/chemistry/liver/liver-injury/. Viitattu: 4.6.2019
Foreman JH, Merck Veterinary Manual. Overview of Hepatic Disease in Large Animals. Saatavilla: https://www.msdvetmanual.com/digestive-system/hepatic-disease-in-large-animals/overview-of-hepatic-disease-in-large-animals. Viitattu: 4.6.2019
Laboratory Procedures for Veterinary Technicians 5th Ed. Saatavilla: https://slideplayer.com/slide/6103042/. Viitattu: 4.6.2019