Laboratoriokäsikirja

Kliininen kemia

Takaisin hakutuloksiin

Raudansitomiskyky (kokonais ja saturoitumaton): TIBC ja UIBC (S/HP)

Suurin osa eläinten veressä olevasta raudasta on sitoutuneena hemoglobiiniin (40–50 %) tai varastoproteiineihin (ferritiini, hemosideriini). Lisäksi monet entsyymit ja muut elimistön makromolekyylit tarvitsevat rautaa toimiakseen. Pelkkä seerumin rautapitoisuus ei anna täyttä kuvaa elimistön rautatilanteesta ja -tarpeesta. Tätä varten voidaan määrittää joko saturoimaton (vapaa) raudansitomiskapasiteetti tai kokonaisraudansitomiskapasiteetti, joka on seerumin raudan ja saturoimattoman raudansitomiskapasiteetin summa (Fe + UIBC = TIBC). UIBC kuvastaa transferriinin saturaatiota. Näiden perusteella voidaan päätellä esimerkiksi transferriinin määrä. Mikäli raudan määrä on pienentynyt ja UIBC suurentunut (eli TIBC pysyy samana), voidaan sanoa että transferriiniä on normaali määrä ja raudan määrää pitäisi hoidolla lisätä. Toisaalta jos UIBC pienenee raudan pitoisuuden pysyessä samana, voidaan päätellä transferriinin määrän pienentyneen.

Vastausaika:

Näytteensaapumispäivänä

Näytetyyppi:

Seerumi tai Li-hepariiniplasma 0,3 ml. Näytteen erottelua suositellaan, jotta mahdollinen hemolyysi ei vääristä tuloksia. Näyte säilyy 4 vrk huoneenlämmössä, 7 vrk jääkaapissa ja 8 kk pakastettuna (–20 °C). Hemolyysi häiritsee määritystä (Hb-pitoisuudet yli 2 g/l). Lievä ikteria tai lipemia ei häiritse määritystä.

Menetelmä:

Kolorimetrinen määritys (Ferene)

Viitearvot:

      UIBC                     TIBC

 • koira         15–38 umol/l    50–69 umol/l
 • kissa         17–37 umol/l      31–58 umol/l
 • hevonen   15–60 umol/l    60–90 umol/l
 • nauta        17–31 umol/l      29–55 umol/l

Tulkinta:

Määrittämällä saturoitumaton (=vapaa) ja kokonais-raudansitomiskapasiteetti, saadaan hyvä arvio onko veressä riittävästi transferriiniä.

Suurentuneet UIBC- ja TIBC-pitoisuudet

 • hevonen, nauta: raudanpuute
 • koira, kissa: ei merkitsevä

Pienentyneet UIBC- ja TIBC-pitoisuudet

 • ylimäärä rautaa eli ns. iron overload (hevonen, nauta)
 • krooniset sairaudet
  • infektiot
  • kasvaimet
 • maksakirroosi
  • rautapitoisuus normaali tai suurentunut
 • hemolyyttiset tilat
  • rautapitoisuus pienentynyt

Usein kirjallisuudessa käytetty määre transferriinisaturaatio (indeksi) (TS tai TSI) lasketaan kaavalla TS = (rauta / TIBC) × 100 %.

Päivitetty: 14.5.2020