Laboratoriokäsikirja

Tutkimukset aakkosjärjestyksessä

Takaisin hakutuloksiin

Mycoplasma bovis qPCR (nauta)

Mycoplasma bovis on bakteeri, joka on maailmanlaajuisesti yleisin nautojen hengitystietulehdusten aiheuttaja. Bakteeri on todettu Suomessa ensimmäisen kerran vuonna 2012.

Hengitystietulehdusten lisäksi bakteeri aiheuttaa myös muita tulehduksia, kuten silmä-, korva- ja niveltulehduksia sekä mastiittia (utaretulehdus). Mastiitti laskee maitotuotosta merkittävästi vaikuttaen jopa seuraavalle tuotantokaudelle. Yleensä eläimet ovat kuitenkin oireettomia, joten infektio leviää helposti esimerkiksi ostettavien ja myytävien eläinten mukana. Mycoplasma bovis tutkitaan aina Utaretulehdus-PCR-tutkimuksessa.

ETT on laatinut ohjeistuksen eläinkauppaa ja eläinnäyttelytoimintaa varten yhdessä nautasektorin kanssa sekä seurantaohjelman M. bovis tartuntojen vastustamiseksi nautatiloilla. Ohjeet löytyvät Eläintautien torjuntayhdistyksen (ETT) sivuilta. Mikäli haluat että toimitamme tulokset Nasevaan, laita tästä merkintä lähetteelle ja täytä pitopaikka- ja tilatunnuskentät.

Ilmoitettavista eläintaudeista on ilmoitusvelvollisuus laboratoriolla, eläinlääkärillä ja omistajalla. Lisätietoja Ruokaviraston sivuilta.

Vastausaika:

  • Näytetyyppinä maito: saapumispäivä
  • Näytetyyppinä kestävä vanutikku: 1–4 arkipäivää

Näytetyyppi:

Maitonäyte lisäaineelliseen putkeen tai vanutikkunäyte kestäviin vanutikkuihin esimerkiksi sieraimesta, nivelnesteestä tai siemennesteestä. Näyte säilyy jääkaapissa 10 vrk. Tikkunäytteenotto-ohje >>

Huom! Sierainlimanäytteiden tutkimukset on jaoteltu näytemäärien mukaan (1–6, 7–12, 13–20 kpl) ja laboratorio yhdistää näytteet. Jos haluat eläinkohtaisen tuloksen, tee jokaiselle eläimelle oma lähete.

Menetelmä:

qPCR. Tutkimus on ETT:n vastustusohjelman mukainen.

Tulkinta:

pos/neg

Lähteet:

Mycoplasma bovis Infections in Cattle. American College of Veterinary Internal Medicine Consensus Statements; J Vet Intern Med 2011;25:772–783
http://www.evira.fi/portal/fi/elaimet/elainten+terveys+ja+elaintaudit/elaintaudit/naudat+ja+biisonit/mycoplasma+bovis
http://www.ett.fi/sisalto/mycoplasma-bovis

Päivitetty: 23.1.2023