Laboratoriokäsikirja

Tutkimukset aakkosjärjestyksessä

Takaisin hakutuloksiin

MDR1 (Multidrug resistance)

Käy roduille:

 • australianpaimenkoira
 • bordercollie
 • collie (sileä- ja pitkäkarvainen)
 • kromfohrländer
 • pieniamerikanpaimenkoira
 • shetlanninlammaskoira
 • saksanpaimenkoira
 • vanhaenglanninlammaskoira
 • valkoinenpaimenkoira
 • whippet
 • wäller

Mutaatio koiran MDR1-geenissä aiheuttaa yliherkkyyden monille lääkeaineille (esim. loishäätölääke ivermektiini). Ivermektiini on yleisesti turvallinen lääke nisäkkäille, joilla kyseistä mutaatiota ei ole. Ivermektiinin toiminta perustuu siihen, että se aiheuttaa tietyille loisille halvaantumisen aktivoimalla niiden kloridi-ionipumppuja. Nisäkkäiden keskushermostossa näitä ionipumppuja suojaa veriaivoesteen P-glykoproteiini. Eläimillä, joilta tämä P-glykoproteiini puuttuu, lääkeaine pääsee veriaivoesteen läpi keskushermostoon ja saattaa aiheuttaa kuolemaan johtavan neurotoksisen reaktion.

Mutaation on todettu aiheuttavan yliherkkyyttä ainakin seuraavia lääkeaineita kohtaan: aktinomysiini D/daktinomysiini, asepromatsiini, butorfanoli, doksorubisiini, doramektiini, dosetakseli, emopepsidi, eprinomektiini, erytromysiini, ivermektiini, loperamidi, milbemysiini, moksidektiini, ondansetroni, paklitakseli, selamektiini, vinblastiini, vinkristiini ja  vinorelbiini.

Vastausaika:

2–3 viikkoa

Näytetyyppi:

EDTA-kokoveri (vähintään 0,5 ml) tai poskisolunäyte (2 kpl)

Menetelmä:

DNA-tekniikat (PCR, sekvensointi, qPCR) (yhteistyölaboratorio)

Tulkinta:

 • Tulos: N/N (molemmilta vanhemmilta normaali MDR 1 -alleeli)
  • Koiralla ei ole MDR1-geenin aiheuttamaa lääkeaineyliherkkyyttä. Tällainen koira jättää normaalia perimää jälkeläisilleen MDR1-geenin aiheuttaman yliherkkyyden suhteen.
 • Tulos: N/MDR1 (kantaja, heterotsygootti, normaali alleeli ja virheellinen alleeli)
  • Koira kantaa genomissaan yhtä virheellistä kopiota MDR1-geenistä, mikä aiheuttaa lääkeaineyliherkkyyttä. Koiralla on suurentunut todennäköisyys saada vakavia neurotoksisia oireita mm. seuraavista lääkeaineista: asepromatsiini, butorfanoli, doramektiini, doksorubisiini, ivermektiini, loperamidi, milbemysiini, moksidektiini, selamektiini, vinblastiini, vinkristiini. Koira periyttää virheellistä MDR1-geeniä 50 %:n todennäköisyydellä jälkeläisilleen.
 • Tulos: MDR1/MDR1 (homotsygootti, molemmilta vanhemmilta mutatoitunut virheellinen alleeli)
  • Koiralla on MDR1-geenin aiheuttama lääkeaineyliherkkyys. Se voi saada vakavia neurotoksisia oireita mm. seuraavista lääkeaineista: asepromatsiini, butorfanoli, doramektiini, doksorubisiini, ivermektiini, loperamidi, milbemysiini, moksidektiini, selamektiini, vinblastiini, vinkristiini.

Päivitetty: 10.7.2023

 • Helppoutta elämääsi

  Rekisteröitymällä asiakkaaksemme pääset käyttämään palveluitamme helposti ja nopeasti sähköisesti, mikä säästää aikaa ja vaivaa.
  Rekisteröityminen on täysin ilmaista.

  Rekisteröidy palveluumme

 • Elintärkeitä vastauksia