Laboratoriokäsikirja

Tutkimukset aakkosjärjestyksessä

Takaisin hakutuloksiin

Lasiaisen Mg (nauta)

Hypomagnesemia on märehtijöillä halvausoireita aiheuttava sairaus, joka voi johtaa eläimen äkkikuolemaan. Hypomagnesemia on yleisin lypsävillä ja paastoavilla tai kovin karkeaa rehua syövillä eläimillä. Kuoleman jälkeen hypomagnesemian toteaminen onnistuu luotettavimmin silmän lasiaisnesteestä.

Vastausaika:

Näytteensaapumispäivänä

Näytetyyppi:

Lasiaisnestettä 0,5 ml erotteluputkessa. Näyte kerätään ruiskulla 24 tunnin kuluessa kuolemasta ja säilytetään jääkaapissa ennen lähettämistä.

Näytetyyppinä lasiaisneste on kammionestettä luotettavampi, sillä siinä magnesiumpitoisuus säilyy pidempään muuttumattomana.

Menetelmä:

Kolorimetrinen määritys (IFCC-suosituksen mukainen, ksylidyylisininen)

Viitearvot:

Lasiainen > 0,55 mmol/l
Kammioneste > 0,25 mmol/l

Tulkinta:

Jo tulos < 0.75 mmol/l viittaa hypomagnesiasta johtuvaan äkkikuolemaan. Vakavan hypomagnesemian ja siitä johtuvan tetanian indikaationa pidetään lasiaisesta mitattuna magnesiumtulosta alle 0,55 mmol/l tai silmän kammionesteestä mitattuna alle 0,25 mmol/l.

Lähteet:

McCoy MA. Hypomagnesaemia and new data on vitreous humour magnesium concentration as a post-mortem marker in ruminants. Magnes Res. 2004 17:137-45.
NAUTOJEN SAIRAUDET 2005 Vitamiinien ja hivenaineiden puutostilat ja liikasaanti 1; Satu Pyörälä ja Tiina Tiihonen
Disorders of Magnesium Metabolism: Hypomagnesemic Tetany in Cattle and Sheep. Merck Veterinary Manual. http://www.merckvetmanual.com/mvm/metabolic_disorders/disorders_of_magnesium_metabolism/hypomagnesemic_tetany_in_cattle_and_sheep.html Viitattu 28.4.2016
McCoy MA, Hutchinson T, Davison G, Fitzpatrick DA, Rice DA, Kennedy DG. Postmortem biochemical markers of experimentally induced hypomagnesaemic tetany in cattle. Vet Rec. 2001;148:268-73.

Päivitetty: 13.5.2019