Laboratoriokäsikirja

Tutkimukset aakkosjärjestyksessä

Takaisin hakutuloksiin

Allergiatutkimukset ja häiritsevät hiilihydraattivasta-aineet

Allergeeniglykoproteiinien hiilihydraattiosia vastaan muodostuneet IgE-vasta-aineet häiritsevät tunnetusti kaikkia IgE-määritysmenetelmiä niin eläin- kuin humaanidiagnostiikassakin. HESKAn tutkimuksissa käytetyllä lisäkäsittelyllä näiden vasta-aineiden häiritsevä vaikutus voidaan poistaa, jolloin saadaan selville todelliset allergiaoireita aiheuttavat allergeenit, ja pystytään toteuttamaan siedätyshoito helpommin ja tehokkaammin.

Ilmiön vaikutus nähdään yksittäisten eläinten kohdalla, joilla kaikkien (tai suurimman osan) siitepölyallergeenien tulokset ovat voimakkaasti koholla. Tulokset eivät välttämättä sovi potilaan kliiniseen kuvaan, ja siedätyshoidon suunnitteleminenkin on hyvin hankalaa. Silloin joudutaan miettimään, mitkä tuloksista todella liittyvät potilaan tilaan. Siedätyshoidon teho on sitä parempi, mitä vähemman allergeeneja siihen valitaan. Varsinkin pistoshoitoon Heska suosittelee valitsemaan korkeintaan 10 allergeenia. Virheellisesti kohonneita tuloksia saadaan usein myös sellaisille allergeeneille, joita eläin ei normaalissa elinympäristössään juurikaan edes kohtaa.

Allergeenit ovat glykoproteeinirakenteita, jotka koostuvat allergeenille yksilöllisestä proteiiniosasta ja hiilihydraattiosasta, joka voi olla samanlainen monissa eri allergeeneissa (ristireaktiot, cross-reactive carbohydrates, CHO). Osa eläimistä tuottaa runsaasti IgE-vasta-aineita myös näitä hiilihydraattiketjuja vastaan, jolloin siitepölypaneeleissa nähdään kautta linjan hyvin korkeita tuloksia (Kuva 1).


Kuva 1. Näyte, jossa on vasta-aineita sekä itse allergeeniä kohtaan, että allergeenin hiilihydraattiketjuja vastaan (A) antaa kyseiselle allergeenille valheellisen korkean tuloksen. Mikäli vasta-aineita on vain hiilihydraattiketjuja vastaan (B), saadaan virheellinen positiivinen tulos.

Näytteet tutkitaan ennen varsinaista allergiatutkimusta hiilihydraattiketjuihin sitoutuvien vasta-aineiden varalta. Mikäli niitä näytteessä todetaan, inhiboidaan niiden vaikutus ennen allergiatutkimusta (Kuva 2). Hiilihydraattiketjuihin sitoutuvien vasta-aineiden inhiboinnin jälkeen tehtävällä IgE-määrityksellä saadaan esiin vain aidosti positiiviset tulokset, joiden perusteella siedätyshoidosta saadaan helpommin toteutettava, edullisempi ja tehokkaampi. Inhibointimenetelmä on ainutlaatuinen, eikä sitä tarjoa tällä hetkellä mikään muu eläinten allergiatutkimuksia tekevä laboratorio, vaikka tuloksia kohottava vaikutus on havaittavissa kaikilla IgE-määritysmenetelmillä myös humaanidiagnostiikassa.

Hiilihydraattivasta-aineita esiintyy 24–39  % koirista.

Kuva 2. Inhibointimenetelmän toimintaperiaate

Lähteet:

K. Y. Gedon, Natalie & Boehm, Teresa & Klinger, Christoph & Udraite, Laura & Mueller, Ralf. (2019). Agreement of serum allergen test results with unblocked and blocked IgE against cross‐reactive carbohydrate determinants (CCD) and intradermal test results in atopic dogs. Veterinary Dermatology. 10.1111/vde.12742.

 

Päivitetty: 13.1.2020