Laboratoriokäsikirja

Tutkimukset aakkosjärjestyksessä

Takaisin hakutuloksiin

Cushingin taudin hoidon seuranta, koira

Sekä aivolisäke—(PDH) että lisämunuaisperäistä (ADH) Cushingin tautia hoidetaan lisämunuaiskuoren toimintaa hillitsevillä lääkkeillä, kuten trilostaanilla. Lääkkeen vaikutusmekanismina on lisämunuaisen kuorikerroksessa kortikostreroidihormonien valmistuksen hillitseminen. Tarkoituksena on saada lisämunuaisen vaste ACTH-stimulaatioon hieman normaalia heikommaksi.

Annostusta ja hoitoa voidaan seurata joko ACTH-stimulaatiokokeilla tai ottamalla pre-pill ja post-pill näytteet kortisolimääritykseen ennen lääkkeen antamista, sekä kolme tuntia sen jälkeen. Oikean annostuksen löytämiseksi on syytä ottaa kontrollinäytteet (Pre-trilostaani ja post-trilostaani kortisoli) tai tehdä ACTH-stimulaatiokoe 10 vrk, 4 viikkoa ja 12 viikkoa hoidon aloittamisen jälkeen. Tämän jälkeen hoitoa seurataan 3–4 kk välein.

ACTH-stimulaatio tehdään 4–6 tuntia lääkkeenoton jälkeen, jolloin hyvässä hoitotasapainossa olevalla koiralla kortisolipitoisuus nousee tasolle 100–200 nmol/l. Mikäli kliinisiä oireita ei ole, jopa jonkin verran yli 200 nmol/l pitoisuudet ovat hyväksyttäviä, eikä annostusta ole välttämätöntä muuttaa. Samoin silloin, kun stimulaatiota ei pystytä tekemään 4–6 tunnin sisällä lääkkeen antamisesta.

Pre-pill-näytteelle kortisolituloksen viitearvo on 40–138 nmol/l. Tuloksia tulee tulkita mahdolliset oireet huomioiden. Sivun alareunasssa linkki Dechran Vetoryl-hoidon seurantakaavioon. Post-näytteelle ei ole varsinaista viitearvoa, vaan sen perusteella voidaan harkita viitearvon ylittävän pre-pill tuloksen saaneen HAC-oireisen koiran päiväannoksen jakamista kahdelle annostelukerralle tai lääkeannoksen nostamista.

 • Potilaalla ei kliinisen hyperadrenokortisolismin (HAC) oireita:
  • Pre-trilostaani kortisoli < 40 nmol/l: Pienennetään annostusta. Kontrolloidaan 1 kk kuluttua.
  • Pre-trilostaani kortisoli 40–138 nmol/l: Hyvä hoitotasapaino. Kontrolloidaan 3–4 kk kuluttua.
  • Pre-trilostaani kortisoli > 138 nmol/l: Annostusta voidaan tarvittaessa nostaa ja/tai jakaa päivä-annos kahdelle annostelukerralle riippuen post-näytteen tuloksesta. Kontrolloidaan 1 kk kuluttua.
 • Potilaalla kliinisen HAC:n oireita (PU/PD, karvanlähtö, letargia ym.):
  • Pre-trilostaani kortisoli < 40 nmol/l: Tulos ja oireet ristiriidassa. Suositellaan uutta näytettä.
  • Pre-trilostaani kortisoli 40–138 nmol/l: Nostetaan annostusta. Kontrolloidaan 1 kk kuluttua.
  • Pre-trilostaani kortisoli > 138 nmol/l: Tulkitaan post-trilostaani:
   • Post-trilostaani: < 40 nmol/l. Jaetaan päiväannos kahdelle annostelukerralle. Kontrolloidaan 1 kk kuluttua.
   • Post-trilostaani: > 40 nmol/l. Nostetaan annostusta. Kontrolloidaan 1 kk kuluttua.
 • Potilaalla oireita, jotka eivät ole tyypillisiä HAC:lle (mm. ruoansulatuskanavan oireet, letargia, vatsakipu): Keskeytetään trilostaanihoito.
  • Pre-trilostaani kortisoli < 40 nmol/l: Mahdollisesti trilostaanista johtuva hypoadrenokortisolismi.
  • Pre-trilostaani kortisoli > 40 nmol/l: Ei trilostaanista johtuvaa hypoadrenokortisolismia.

Näiden lisäksi on lääkityksen mahdollisten toksisten vaikutusten vuoksi seurattava maksan (esim. sappihapot, ASAT, ALAT, GGT, AFOS) ja munuaisten (esim. kreatiniini) toimintaa, sekä elektrolyyttitasapainoa (Na, K, Cl). Myös diabetestutkimuksia (fruktosamiini, HbA1c) on syytä tehdä aika ajoin.

Dechran Vetoryl-hoidon seurantakaaviot suomeksi>> ja ruotsiksi>>

Lähteet:

Macfarlane L, Parkin T, Ramsey I. Pre-trilostane and three-hour post-trilostane cortisol to monitor trilostane therapy in dogs. Vet Rec. 2016 Dec 10;179(23):597. doi: 10.1136/vr.103744. Epub 2016 Nov 1. PubMed PMID: 27803375; PubMed Central PMCID: PMC5256409.

Dechra, 2019. Hyperadrenocorticism. Esite. Saatavilla: https://www.dechra.pt/Files/Images/dechra-website/Superpages/Vetoryl/UK/Product-support-piece.pdf. Viitattu 7.9.2021.

Ian Ramsey, Nationwide Specialist Laboratories. Interpretation Of Cortisol Measured Before And After Trilostane. Saatavilla: https://thehormonelab.com/handbook/adrenocortical-function/interpretation-of-cortisol-measured-before-and-after-trilostane. Viitattu: 7.9.2021

Dechra, 2018. Pre-Vetoryl Cortisol: an improved monitoring protocol. Esite. Saatavilla: https://www.animalhospitalofwarwick.com/sites/site-4183/images/Vetoryl%20Monitoring%20Protocol.pdf. Viitattu: 7.9.2021

Lue lisää liitteistä:

 

Päivitetty: 14.2.2022