Laboratoriokäsikirja

Tutkimukset aakkosjärjestyksessä

Takaisin hakutuloksiin

Kloridi (Cl) (S/HP)

Kloridi on tärkein solunulkoinen anioni (elektrolyytti). Sen seerumipitoisuus seuraa hyvin tarkasti ekstrasellulaarinesteen pitoisuutta. Kloridia saadaan normaalisti ravinnosta runsaasti ja se absorboituu suolesta täydellisesti. Kloridi erittyy suurimmaksi osaksi munuaisten kautta, ja erittyvän/reabsorboituvan kloridin määrään vaikuttaa huomattavasti natriumin määrä. Myös kloridin jakaantuminen solunsisä- ja ulkotilaan riippuu suuresti natriumin määrästä, ja lisäksi happo-emäs-tasapainosta. Tästä syystä monet asidoosi- ja alkaloosityypit aiheuttavat muutoksia kloridipitoisuuksiin.

Vastausaika:

Näytteensaapumispäivänä

Näytetyyppi:

Seerumi tai Li-hepariiniplasma 0,3 ml. Eroteltu näyte säilyy huoneenlämmössä 7 vrk, jääkaapissa 7 vrk ja pakastettuna -20 °C vähintään 3 kk. Lievä hemolyysi, ikteria tai lipemia eivät häiritse määritystä.

Menetelmä:

Epäsuora potentiometrinen mittaus (IMT) (NIST).

Viitearvot verinäytteelle:

 • koira 103–118 mmol/l
 • kissa 110–125 mmol/l
 • hevonen 95–105 mmol/l
 • nauta 96–109 mmol/l

Tulkinta:

Suurentuneet seerumi/plasmapitoisuudet

 • vedenpuute (samalla myös natriumpitoisuus on suurentunut)
  • riittämätön vedensaanti
  • hypotalamusperäinen janontunteen puuttuminen
  • läähätys
  • kuume
  • diabetes insipidus
  • nestehukka munuaisten (tubulusvauriot) tai ruuansulatuselimistön kautta
 • metabolinen asidoosi (HCO3-:n eli bikarbonaatin menetys ruuansulatuselimistön tai munuaisten kautta)
 • respiratorinen alkaloosi

Pienentyneet seerumi/plasmapitoisuudet

 • kloridin eritys suhteessa vedenmenetykseen on suuri
 • veden saanti on suurta ja samalla menetetään kloridia
  • metabolinen alkaloosi
  • diureetit
  • oksentelu
 • jotkut metabolisen asidoosin tyypit
  • ketoasidoosi
  • laktaattiasidoosi
 • veden liikasaanti
 • veden siirtyminen solujen sisältä ekstrasellulaaritilaan
 • Addisonin tauti

Suurentuneet virtsan kloridipitoisuudet

 • ravinnon kloridin (ja natriumin) määrä
 • pitkäaikainen asidoosi
 • tubulusten toimintakunto.

Pienentyneet virtsan kloridipitoisuudet

 • ravinnon kloridin puute
 • muun kuin munuaisten kautta tapahtuvan poistumisen lisääntyminen.

Päivitetty: 28.4.2022