Laboratoriokäsikirja

Kliininen kemia

Takaisin hakutuloksiin

Bromidi (S/HP)

Bromidia voidaan käyttää epilepsian hoitoon yksin tai yhdistelmälääkkeenä fenobarbitaalin kanssa. Mikäli pelkällä fenobarbitaalilla ei saavuteta hoitotasapainoa, voidaan lääkeaineilla yhdessä käytettynä yleensä saavuttaa hyvä hoitotasapaino. Myös pelkällä bromidilla voidaan päästä kohtauksettomaan tilaan.

Bromidin ei pääsääntöisesti katsota vaikuttavan keskushermostoon toisin kuin fenobarbitaalin. Se on hyvin siedetty, edullinen ja eläimen omistajalle stressittömämpi annosteltava. Esimerkiksi pitkän puoliintumisajan vuoksi mahdollinen lääkeaineenannostelun epätarkkuus ei yleensä aiheuta koiralle ongelmia. Bromidi metaboloituu pääasiassa munuaisten kautta ja ei näin ollen rasita maksaa niin kuin fenobarbitaali tai muut maksassa metaboloitavat lääkkeet.

Bromidi ei sovellu status epilepticuksen hoitoon, mikäli ei käytetä ns. latausannosta. Mikäli potilaalla on addisonin tauti tai munuaissairaus, joiden vuoksi kaliumtasapaino on häiriintynyt, tulisi käyttää Na-bromidia K-bromidin sijaan.

Vastausaika:

3–7 arkipäivää

Näytetyyppi:

Seerumi tai Li-hepariiniplasma. Säilytetään jääkaapissa. Säilyy 5 vrk jääkaappilämpötilassa.

Menetelmä:

ICP-MS (Inductively coupled plasma mass spectrometry) (yhteistyölaboratorio)

Viitearvot:

  • Fenobarbitaalin kanssa käytettynä: 800–2000 µg/ml
  • Ainoana lääkkeenä: 800–3000 µg/ml.
  • Lääkeainepitoisuus on titrattava yksilökohtaisesti, koska tarvittava annos määräytyy taustasairauden luonteen ja vaikeuden mukaan.

Tulkinta:

Tuloksen ollessa viitearvojen ulkopuolella on annostusta harkittava uudelleen.

Lähteet:

Elina Holsti, lisensiaattityö: Idiopaattisen epilepsian lääkehoito koiralla, https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/14241/Lisensiaatin%20tutkielma_Holsti.pdf?sequence=lh
Lääkkeenvalmistajan pakkausseloste: http://spc.nam.fi/indox/nam/html/nam/vetpil/9/13396159.pdf

Päivitetty: 19.7.2021