Laboratoriokäsikirja

Tutkimukset aakkosjärjestyksessä

Takaisin hakutuloksiin

Bakteeritunnistus, herkkyys puhdasviljelystä

Antibioottiherkkyys tehdään kohdennetusti tunnistetulle bakteerille. Jos toivot testattavaksi jotain tiettyä antibioottia, merkitse lisätieto lähetteelle.

Huom. Testaamme ja vastaamme mahdolliset resistenssibakteerilöydökset infektiokannoista (Enterobakteereiden osalta ESBL ja AmpC sekä Stafylokokkien osalta MRSA ja MRPS -testaus) ja lähetämme lakisääteisesti vaadittavat kannat Ruokavirastoon.

Huom. Laboratoriomme turvatason ja lainsäädännön mukaisesti voimme viljellä ja tunnistaa STM:n asetuksen 748/2020, biologinen tekijä luokitus 1–2 mukaisia bakteereja ja sieniä.

Ilmoitettavista eläintaudeista on ilmoitusvelvollisuus laboratoriolla, eläinlääkärillä ja omistajalla. Lisätietoja Ruokaviraston sivuilta.

Vastausaika:

2–5 arkipäivää

Näytetyyppi:

Tutkimus tehdään asiakkaan omasta puhdasviljelmästä (tarvitaan tieto mistä näyte on otettu). Maljat tulee sulkea esim. parafilmillä tms. ja pakata lähetyslaatikkoon tiiviissä muovipussissa. Puhdasviljelystä voi ottaa myös yksittäisen puhtaan pesäkkeen bakteerikuljetusputkeen (M40). Virtsanäytteen voi lähettää Uricultille tai maljalle viljeltynä. Näyte säilyy 7 vrk.

Menetelmä:

Patogeenien tunnistus ja agardiffuusioon perustuva kiekkoherkkyysmenetelmä

Tulkinta:

Tulos ilmoitetaan: bakteerilajitasolla ja  S-, I-, R-arvoina:
S= herkkä
I= Intermediate
R= Resistentti

Virhelähteet:

  • Tutkimukseen on lähetetty väärä bakteeri
  • Näytteenotossa on tapahtunut kontaminaatio tai runsas normaalifloora vaikeuttaa patogeenin osoittamista
  • Ennen näytteenottoa aloitettu lääkehoito tai liian aikaisin lääkehoidon lopettamisesta otettu näyte voi estää taudinaiheuttajan kasvun
  • Väärin säilytetty tai toimitettu näyte

Lähteet:

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira ja Helsingin yliopiston eläinlääketieteellinen tiedekunta. MIKROBILÄÄKKEIDEN KÄYTTÖSUOSITUKSET ELÄINTEN TÄRKEIMPIIN TULEHDUS- JA TARTUNTATAUTEIHIN. 05/2016.
CLSI. Performance Standards for Antimicrobial Disk and Dilution Susceptibility Tests for Bacteria Isolated From Animals, 3rd ed. CLSI supplement VET01S. Wayne, PA: Clinical and Laboratory Standards Institute. 2015.
The European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing. Breakpoint tables for interpretation of MICs and zone diameters. Version 8.0, 2018. http://www.eucast.org

Päivitetty: 7.7.2023