Laboratoriokäsikirja

Tutkimukset aakkosjärjestyksessä

Takaisin hakutuloksiin

Bakteeri-, home- ja hiivaviljelyt, aerobi ja anaerobi

Bakteeriviljely tehdään bakteeri-infektiota epäiltäessä. Avoimille, ilman kanssa kosketuksissa oleville tulehduksille riittää aerobiviljely, mutta esimerkiksi leikkaushaavoista, syvistä haavoista, paiseista ja puremista kannattaa aina pyytää lisäksi myös anaerobiviljely.

Huolellisesti ja puhtaasti otettu näyte on oleellinen tulosten oikeellisuuden kannalta. Mitä useampia bakteereita näytteeseen tulee, sitä suurempi riski todellisella infektion aiheuttajalla on peittyä kontaminaatiokasvun alle. Tällöin myöskään herkkyysmäärityksen tulos ei kuvaa antibioottien tehoa oikeaa taudinaiheuttajaa kohtaan.

Huomioi, että runsaan sekaflooran vuoksi nielu- ja sieraineritteet koiralla ja kissalla, samoin kuin hevosen trakealimanäyte yksinkertaisella katetrilla otettuna, ovat harvoin diagnostisia. Myös vapaasti lasketun virtsanäytteen bakteeriston tulkitseminen on diagnostisesti epävarmaa.

Huom. Testaamme ja vastaamme mahdolliset resistenssibakteerilöydökset infektiokannoista (Enterobakteereiden osalta ESBL ja AmpC sekä Stafylokokkien osalta MRSA ja MRSP -testaus) ja lähetämme lakisääteisesti vaadittavat kannat Ruokavirastoon.

Huom. Laboratoriomme turvatason ja lainsäädännön mukaisesti voimme viljellä ja tunnistaa STM:n asetuksen 748/2020, biologinen tekijä luokitus 1–2 mukaisia bakteereja ja sieniä.

Ilmoitettavista eläintaudeista on ilmoitusvelvollisuus laboratoriolla, eläinlääkärillä ja omistajalla. Lisätietoja Ruokaviraston sivuilta.

Vastausaika:

 • Bakteerien aerobiviljelyille 3–6 arkipäivää
 • Bakteerien anaerobiviljelyille 6–10 arkipäivää
 • Hiiva- ja homeviljelyille 14 vrk
 • Puhdasviljelyille 2–5 arkipäivää

Näytetyyppi ja säilyvys:

Näytteet säilytetään jääkaappilämpötilassa ja toimitetaan laboratorioon mahdollisimman nopeasti.

 • Bakteeriviljely (aerobi)
  • Bakteerikuljetusputki (esim. eSwab, M40™ Transystem), 3 vrk
 • Bakteeriviljely (anaerobi)
  • Bakteerikuljetusputki (esim. eSwab, M40™ Transystem) tai anaerobiampulli , 3 vrk
 • Bakteeriviljely + hiiva- ja homeviljely
  • Bakteerikuljetusputki (esim. eSwab, M40™ Transystem), 3 vrk
  • Lisäksi hiiva- ja homeviljelyyn steriili nukkatikku ilman elatusainetta, 3 vrk
 • Virtsaviljely
  • Urine CCM- tai culture-putki, 3 vrk
  • Lisäaineeton putki, 1 vrk
  • Viljelty näyte Uricultilla tai maljalla*, 7 vrk

Arvioimme analyysikelpoisuutta tapauskohtaisesti, jos näyte on otettu muuhun kuin ohjeidemme mukaiseen kuljetusputkeen tai näytteen säilyvyysaika on ylittynyt. 

Tee jokaista näytteenottokohtaa varten oma lähetteensä. Mainitse lähetteessä näytteenottokohta, mahdollinen antimikrobilääkitys, infektion työdiagnoosi ja mahdollinen bakteerilajiepäily. Mahdollisimman tarkat esitiedot auttavat laboratoriota löytämään todelliset taudinaiheuttajat.

Myös anaerobibakteerit säilyvät bakteerinäytteenotto- ja -kuljetusputkissa (esim. eSwab, M40™ Transystem). Näyte voidaan ottaa myös anaerobiampulliin, jos infektionaihettajaksi epäillään ensisijaisesti obligatorisesti anaerobia bakteeria.

Katso tarkemmat ohjeet näytteenottoon täältä>>

* Bakteeriviljelytutkimus voidaan tehdään myös asiakkaan omasta puhdasviljelmästä (tarvitaan tieto mistä näyte on otettu). Maljat tulee sulkea esimerkiksi parafilmillä tms. ja pakata lähetyslaatikkoon tiiviissä muovipussissa. Puhdasviljelystä voi ottaa myös yksittäisen puhtaan pesäkkeen bakteerikuljetusputkeen (esim. eSwab, M40™ Transystem). Virtsanäytteen voi lähettää Uricultille tai maljalle viljeltynä.

Huom. Lainsäädäntö vaatii, että valmiiksi viljelty tai rikastettu näyte tulee lähettää seuraavin lisätiedoin: Kelta-mustaan lähetyslaatikkoon on merkittävä kärjellä seisova neliö, jonka sisällä on teksti UN 3373. Viereen merkitään ”BIOLOGINEN AINE, KATEGORIA B”. Merkinnän on oltava helposti näkyvä ja selvä. Varoitusmerkintöjä voi tulostaa täältä>>. Katso tarkemmat ohjeet näytteiden lähetykseen täältä>>.

Menetelmä:

 • Viljely: Lähetetietojen perusteella näytealueella patogeeneina pidettävien mikrobien viljely yleis- ja selektiivisillä elatusaineille. Todennäköiset patogeenit tunnistetaan, ei tyypitetä. Tulkinta tulee aina suhteuttaa kliiniseen kuvaan.
 • Herkkyys: Agardiffuusioon perustuva kiekkoherkkyysmenetelmä. Antibioottiherkkyys tehdään kohdennetusti tunnistetulle bakteerille. Jos toivot testattavaksi jotain tiettyä antibioottia, merkitse lisätieto lähetteelle.

Tulkinta:

Tulos ilmoitetaan bakteerilajitasolla ja herkkyydet S-, I-, R-arvoina:
S= herkkä
I= Intermediate
R= Resistentti

Virhelähteet:

 • Kuivunut näyte
 • Kontaminoitunut näyte tai runsas normaalifloora
 • Ennen näytteenottoa aloitettu antibioottilääkitys
 • Liian aikaisin lääkehoidon lopettamisesta otettu näyte
 • Vanhentunut näyte tai säilytetty lämpimässä
 • Näyte on otettu tai toimitettu väärin
 • Riittämätön näytemäärä
 • Anaerobibakteerin elinkyvyn heikkeneminen kuljetuksen aikana
 • Tutkimukseen on lähetetty väärä bakteeri (puhdasviljely)

Lähteet:

Markey B, Leonard F, Archambault M, Cullinane A, Maguire D. 2013. Clinical Veterinary Microbiology, 2nd Edition.
Elintarviketurvallisuusvirasto Evira ja Helsingin yliopiston eläinlääketieteellinen tiedekunta. 05/2016. MIKROBILÄÄKKEIDEN KÄYTTÖSUOSITUKSET ELÄINTEN TÄRKEIMPIIN TULEHDUS- JA TARTUNTATAUTEIHIN
CLSI. Performance Standards for Antimicrobial Disk and Dilution Susceptibility Tests for Bacteria Isolated From Animals, 3rd ed. CLSI supplement VET01S. Wayne, PA: Clinical and Laboratory Standards Institute; 2015.
EUCAST. The European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing. Breakpoint tables for interpretation of MICs and zone diameters. Version 8.0, 2018.
Albihn A, Båverud V, Magnusson U. 2003; Uterine Microbiology and Antimicrobial Susceptibility in Isolated Bacteria from Mares with Fertility Problems. Acta Veterinaria Scandinavica 44:121-129
Brooks D E. 2002; Equine Ophthalmology. AAEP PROCEEDINGS Vol. 48

Päivitetty: 20.4.2024

 • Palveleva laboratorio

 • Sieltä saat tuoreinta tietoa ja uusimmat kuulumisemme.

  Liity joukkoomme

 • Asiakkaamme kertovat:

  "Aivan mielettömän hyvä asiakaspalvelu... en olisi ikinä selvinnyt tästä itse, ilman sen ihanan ihmisen apua joka teki siellä päässä minulle kaiken alusta loppuun asti. Tulokset tuli juuri niin kun luvattiin ja niin selvästi että minäkin ymmärsin. Tulen käyttämään teidän palveluja jatkossakin ja suosittelen teitä myös muille. Kiitos teille todella paljon!"