Palvelut

Movetilla tehtyjen madonmunatutkimusten yhteenvetoa

(päivitetty 18.03.2015, tulokset ajalta 24.11.2009 – 9.11.2014)

Raja-arvon ylittäneitä näytteitä*
18,8 %
0-tuloksia 67,6 %
Sukkulamatoja 30,5 % näytteistä Suurin todettu EPG arvo:
Keskiarvo:
7550 kpl/g
110 kpl/g
Suolinkaisia 1,6 % näytteistä
Heisimatoja 0,2 % näytteistä
Kihomatoja 0,05 % näytteistä
Eimeria Leuckarti 0,1 % näytteistä
Maksamatoja 0,02 % näytteistä
Strongyloides westeri 0,1 % näytteistä

*Madotustarpeen raja-arvona pidetään aikuiselle hevoselle: yli 200 kpl/g strongyle-tyyppisiä munia tai jokin muu tunnistettu loisen muna.

Suolinkaisen (Parascaris equorum) paksukuorinen muna

Suolinkaisen (Parascaris equorum) paksukuorinen muna